โรงเรียนสตูลวิทยา “โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่”