สพม.34 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน จุดภาคเหนือ ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนสันกำแพง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมเปิดลานกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย จุดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ