สพม.สงขลา สตูล ชี้แจงการสอบ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี2563 ให้แก่หัวหน้าสนามสอบ