++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานโลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9+++

^^^ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานโลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9 ซึ่งสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับมูลนิธิ Toys For Thailand สหรัฐอเมริกา โรงเรียนในโครงการและภาคีเครือข่าย หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานโลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอนประจำปี พ.ศ.2561 ( Small world Maehongson Festival ครั้งที่ 9 ) โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านสิริรัฐ ชุมอุปการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
////โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนให้โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล สนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนและเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านศิลปะการแสดง ตามวัฒนธรรมชนเผ่าต่าง ๆ 12 ชนเผ่าและแสดงความสามารถด้านทักษะอาชีพของนักเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมงาน จำนวน 1,600 คน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,800 คน ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน+++ ขอบพระคุณภาพจากผอ.ปิยะศักดิ์ พรหมมาแบน ++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน