สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  พร้อมด้วย นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ นักวิชาการศึกษา นางสาวนรมน มูลไธสง นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ กลุ่มสหวิชาชีพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านพักคนชราจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลชำนิ ตำรวจภูธรอำเภอชำนิ และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครอง  เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีที่ผู้ปกครองใช้ความรุนแรงกับครอบครัว ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลชำนิ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสมควรต่อไป