สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงานโครงการ ในระหว่าง หน่วยงานราชการ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 21 หน่วยงาน โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ธนารัตน์ สีหลิ่ง
Latest posts by ธนารัตน์ สีหลิ่ง (see all)