สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับสนามสอบ

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับสนามสอบ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการจัดสอบให้กับหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ผู้ประสานงานสนามสอบ และประชาสัมพันธ์ประจำสนามสอบ โดยมี นางสาวฉันทนา สำลี เป็นผู้ร่วมดำเนินการชี้แจง ณ ห้องประชุมเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๖๐ คน