สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 1/2564

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพื่อพบปะ ชี้แจงข้อราชการ ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและมอบนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง