ผอ.สพป.ลำพุน เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษาสพฐ.ด้านการบริหารงานบุคคล และนายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ของดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ และจัดนิทรรศการผลงานความเป็นสำเร็จ จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง และโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ พร้อมกันนี้โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบได้นำนักเรียนมาร่วมแสดงต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2