+ รองสุรชาติ การสอาด พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปี 2563 ศูนย์สอบอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน++

^^^วันเสาร์ ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 นายสุรชาติ การสอาด รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O – NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์สอบอำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งมีทั้งหมด 6 สนามสอบ  //นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพข่าว++ ธีรธิดา พรหมมาแบน ///

ธีรธิดา พรหมมาแบน