+ รองเรืองยศ ปันศิริ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปี ม.32563 ศูนย์สอบอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน++

^^^วันอาทิตย์  ที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 นายเรืองยศ  ปันศิริ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยนางสาวชลีพร อินต๊ะสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ณ สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 และโรงเรียนบ้านเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   +ศน.ชลีพร  อินต๊ะสาร /ภาพข่าว+ ธีรธิดา พรหมมาแบน ///

ธีรธิดา พรหมมาแบน