รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัด

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านดอนแร้ง , โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง , โรงเรียนวัดบ้านไร่ , โรงเรียนบ้านด่านช้าง , โรงเรียนบ้านโคกสี , โรงเรียนบ้านโนนสำราญ และโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ และนายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ , โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย , โรงเรียนบ้านโนนดู่ , โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม และโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. (ในการนี้มีมาตรการป้องกันโรคระบาดโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด)

นายสังคม พระไตรยะ
Latest posts by นายสังคม พระไตรยะ (see all)