กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพม.ลปลพ

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นำคณะบุคลากร ทำกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประกอบด้วย เคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อแสดงออกถึงความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของข้าราชการไทย ณ หน้าเสาธง สพม.ลปลพ

พีรวุทธิ์  สีตาบุตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ-รายงาน