กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมพบปะ พูดคยชี้แจงข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในสัปดาห์ที่ผ่านมาและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดสัปดาห์นี้