++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงนามการทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยโรงเรียน++

<<<< วันอังคาร ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 นายสุรชาติ  การสอาด รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในการลงนามการทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 กับผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน โดยมีนางสาวสุภาสิริ มณีธร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวนฤมล  เขียวมูล นักทรัพยการบุคคลปฏิบัติการร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน ตามแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภารกิจสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น พร้อมที่จะรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  / ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน