สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 11 /2564 &ประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน

^^^วันพุธ ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564เวลา 07.30 ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยบอร์ดบริหารสำนักงาน  ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2564 และเป็นประธานในการประชุมทีมบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อร่วมกันทบทวน การดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผน กิจกรรม การดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน