สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2564 เวลา 07.30 – 09.00 น. ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564

สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2564 เวลา 07.30 – 09.00 น. ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564 โดย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, รอง ผอ.สพป. ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าว จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาและนโยบายของ สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” นำสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จากนั้นได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟแจ้งข้อราชการสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ ต่อด้วยการประชุมบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1