ผอ.สพป.ชัยนาท รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 49/2561 และประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30-09.00 น. >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 49/2561 ประจำวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง VDO Conference  ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง คือ – รัฐบาลเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ. 2561” – ขอแสดงความชื่นชมกลุ่มนักเรียนชั้น ม.ปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ที่ช่วยเหลือให้นักท่องเที่ยวชาวจีนไม่คิดฆ่าตัวตายได้สำเร็จ – โครงการศิลปกรรมชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน” 2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 5 เรื่อง คือ – เปิดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ทุกโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ – ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ – ประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถนักเรียน วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม – ร่วมพิธีตักบาตรและร่วมงานขึ้นปีใหม่กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ – สพฐ. มอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียน และนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง คือ – โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ – การป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา – กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมลอยกระทง  หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ  เพื่อหารือและ นำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท