“น้องแม็ค” นร.ร.ร.เลยพิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศตราสัญลักษณ์เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้เมืองเลย ประจำปี 2561

ตามที่จังหวัดเลยได้กำหนดจัดงาน “LOEI FAM FEST 2018 – เทศกาล​ศิลปะ สายหมอก และดอกไม้​เมืองเลย” ประจำปี 2561 ณ สวนสาธารณะกุดป่อง ระหว่าง​วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ถึง 23 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการมอบความสุขให้คนจังหวัดเลย เปรียบเสมือน ส.ค.ส. ที่ส่งให้คนจังหวัดเลยเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงดอกไม้นานาพันธุ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ แสดงผลงานทางศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ ผลงานจิตกรรมภาพวาด สถาปัตยกรรมการตกแต่งดอกไม้ แสดงผลงานภาพยนตร์ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆ ของจังหวัดเลย เป็นต้น และมีการจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำงานครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 200 ผลงาน  โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล และเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ปรากฏว่า นายนันท์นภัส คุยกลาง (น้องแม็ค) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำงาน “LOEI FAM FEST 2018 – ศิลปะ สายหมอก และดอกไม้เมืองเลย” ประจำปี 2561

“หน้ากากผีตาโขน เป็นหน้ากากอย่างหนึ่งของไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมชนิดหนึ่งของจังหวัดเลย จึงไม่แปลกที่หน้ากากผีตาโขนจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของจังหวัดเลย และนอกจากนี้หน้ากากผีตาโขนยังนับเป็นผลงานศิลปะอีกชนิดหนึ่งอีกด้วย สำหรับดอกไม้นั้นเป็นสิ่งที่มีสีสันและความสวยงามของธรรมชาติอยู่ในตัวของมัน นกที่บินมาดมดอกไม้จึงแสดงถึงเสน่ห์ของธรรมชาติที่ดอกไม้ได้ส่งออกมา ดังนั้น ภาพของผลงานศิลปะหน้ากากผีตาโขนที่มาพร้อมกับพรรณไม้ดอกหลากสีสันเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เหมาะสมและลงตัวที่สุดที่จะแสดงถึงความหมายของงานเทศกาล”ศิลปะ สายหมอก และดอกไม้เมืองเลยครับ” นายนันท์นภัส คุยกลาง กล่าวถึงแนวคิด