สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ (จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์) เพื่อประชุมหารือ/ข้อสรุปในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมี    นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ชี้แจงรายละเอียดฯ นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์  ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย  ผอ.สพป./สพม. , รอง ผอ.สพป./ สพม , ศึกษานิเทศก์ , ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , ผู้ทรงคุณวุฒิ ,  และนักวิชาการศึกษา จากกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑