ศกศ.10 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมบูรณาการอาชาบำบัด และกิจกรรม“Merry Christmas & Happy New Year 2019”

ศกศ.10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมบูรณาการอาชาบำบัด และกิจกรรม“Merry Christmas & Happy New Year 2019”

วันที่ 25 ธันวาคม 2561  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับ ชมรมขี่ม้าอุบลโพนี่คลับ  จังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรม “Merry Christmas & Happy New Year 2019” ณ ลานชมรมขี่ม้าอุบลโพนี่คลับ การจัดงานครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมวิชาการ รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกในกิจกรรมที่ดีงามเนื่องในโอกาสวันคริสต์มา และวันขึ้นคริสต์ศักราชใหม่ 2019  โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  และกิจกรรมขี่ม้าอาชาบำบัด  เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ  กลุ่มที่มีความผิดปกติด้านระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เช่น โรคซีพี และการบำบัดกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีปัญหาทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้เด็กยังได้ฝึกฝนการปรับตัวของสภาพร่างกายให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในงานมีแต่งกายเลียนแบบซานตาคลอส (Santa Claus) แต่งกายด้วยชุดสีแดง และจับรางวัล แจกของรางวัลมากมาย เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กพิเศษได้ถือกลับบ้านทุกคน สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กพิเศษ  ผู้ปกครอง และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
Latest posts by กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ (see all)