สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ร่วมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ​ สุขกาย​ วัยเกษียณ

  นายปุณยวัจน์​  ขอบทอง​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ​ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​ สุโขทัย​ เขต​ 2​ เป็นวิทยากรพิเศษในการสร้างเสริมการกระตุ้นสมองของผู้สูงอายุให้มีการตื่นตัวอยู่เสมอ​ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดี​ ตามโครงการ​ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ​ สุขกาย​ วัยเกษียณ”  โรงเรียนผู้สูงอายุ​ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ​ อ.ศรีนคร​ จ.สุโขทัย​ (ปุณยวัจน์… ภาพ/มณีวรรณ… ข่าว)