สพฐ. ม.วลัยอลงกรณ์ และ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วย Active Learning

20 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายวัลลภ วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ GPAS 5 Steps ที่เกิดผลต่อผู้เรียน สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ หลักสูตร 2 วัน ระดับต้นน้ำ ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภาคเหนือ) ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์  โดยมี ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ กล่าวรายงาน ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น 1 ใน 10 จังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ที่ 163) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดำเนินการอบรมโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชนูปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564  มีคณะผู้ดำเนินการและผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ รวม 180 คน :7j’gxHodkifegobodkiij;,โครงการนี้เป็นการดำเนินโครงการร่วมระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชนูปถัมภ์