ผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดูงานโรงเรียนต้นแบบ

วันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 นำโดย นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ( รุ่น PA 3 ) ดำเนินโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแวง) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา