สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมชี้แจงประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีประธานสนามสอบ หรือตัวแทน สนามสอบละ 1 คน เข้าร่วมประชุม ภาคเช้า ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอพยุห์ อำเภอวังหิน อำเภอยางชุมน้อย ภาคบ่าย ประกอบด้วย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมครั้งนี้ และมี นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบให้รับทราบ///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว