++++แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการาจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปี 2561

<<< วันนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1  โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     นายอดิศักดิ์  อรุณสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม  จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปี  2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สถานศึกษาสามารถใช้งานระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   ณ  ห้องประชุม  1    ชั้น   3      สพป.แม่ฮ่องสอน   เขต 1  ( ธีรธิดา   พรหมมาแบน    ภาพ/ข่าว )///

ธีรธิดา พรหมมาแบน