ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ุ์ เขต 1 มอบรางวัลและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกะนักเรียนโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์

เวลา 09.00 น. วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ุ์ เขต 1 มอบรางวัลและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ได้รับรางวัลชนะเลิศเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย HONDA ตะกร้อเยาวชนฮอนด้ายูเนียนสัญจร “ภาคอีสาน” และอาวุโสโอเพ่น ประจำปี 2564