++นายเรืองยศ ปันศิริ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นิเทศประเมินผลโรงเรียนบ้านปางปึงราษฏร์บำรุงและโรงเรียนบ้านแม่อีแลบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน +

<<<<วันอังคาร  ที่ 30 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2564   นายเรืองยศ ปันศิริ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวชลีพร  อินต๊ะสาร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่นิเทศประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านปางปึงราษฏร์บำรุงและโรงเรียนบ้านแม่อีแลบ  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอบคุณผอ.ไพศาล น้อยมุ้ง,ผอ.ธีระพงษ์  วงค์ไชยและคณะครู ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะ+ชลีพร  อินต๊ะสาร  ภาพข่าว+  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน