สพม.เชียงใหม่ รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 13/2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่