สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและให้คำแนะนำปรึกษาการบริหารงบประมาณโรงเรียน ตามโครงการตรวจสอบภายในฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ เพียลา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ลงพื้นที่ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและให้คำแนะนำปรึกษาการบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านหนองคู โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ และโรงเรียนบ้านดงน้อย ตามโครงการตรวจสอบภายในฯ ประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ธนารัตน์ สีหลิ่ง
Latest posts by ธนารัตน์ สีหลิ่ง (see all)