ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เวลา 16.00 น. วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1