ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบรถยนต์ให้กับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบรถยนต์ ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน บต 7561 ลำพูน ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยหละ โดยมีนายนิรัญ เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ได้มอบรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2912 ลำพูน ให้กับโรงเรียนบ้านสันปูเลย โดยมีนายธนินทร์ นันทขว้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป