รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมวิเคราะห์ 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win)

วันที่ 1 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมประชุมวิเคราะห์ 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ