บุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

บุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอำเภอสันทราย และในสังกัด ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมวคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่