สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมร่วมผู้ปกครองหามาตรการป้องกันนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท


วันที่ 4 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์ ดร.สุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์ นายนิสิต  เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายศักดิ์ชัย  ทุ่งโพธิแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เชิญผู้ปกครองของนักเรียน ที่มีเรื่องทะเลาะวิวาท เพื่อร่วมกันหามาตรการช่วยกันในการป้องกันและดูแลนักเรียนภายในโรงเรียน ซึ่งในช่วงนี้เขตพื้นที่กำลังดำเนินการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัย “Safety School” ในโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามจะเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังเนื่องจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษานั้นเป็นวัยรุ่น ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันแก้ไขในการที่จะทำให้นักเรียนทุกคนในทุกโรงเรียนได้รับการดูแลทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด สำหรับผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องนั้นจะเน้นย้ำให้ช่วยดูแลบุตรหลานของตนเองให้อยู่ในภาวะปกติ ให้ตั้งใจเรียนไม่มีพฤติกรรมไปในแนวทางก่อเหตุทะเลาะวิวาท ซึ่งในวันนี้คณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของน้องปลื้ม ผู้บาดเจ็บ รวมถึงติดตามสอบถามอาการและให้ความช่วยเหลือครอบครัวของน้องปลื้มในเบื้องต้นอีกด้วย