7 โรงเรียนในสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จับมือจัดอบรมหุ่นยนต์หกขาทำมือ Donpho Robot เพิ่มทักษะการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

5 เมษายน 2564  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายอาคม  สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “Donpho Robot 2021” ณ โรงเรียนบ้านดอนโพ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นายอนนท์  กอโพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมกล่าวรายงาน  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในเขตอำเภอพิชัย จำนวน 7 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนโพ โรงเรียนบ้านหาดทับยา  โรงเรียนวัดโรงม้า โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75  โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ  โรงเรียนวัดดอกไม้ และโรงเรียนบ้านป่าแต้ว  โดยกิจกรรมเป็นการเรียนรู้สร้างหุ่นยนต์หกขาทำมือ ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นการทำหุ่นยนต์ การออกแบบและประกอบหุ่นยนต์ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกิจกรรมสุดท้ายเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ชักเย่อ Tug war เฟ้นหาทีมชนะเลิศรับมอบรางวัลเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 1 วัน กิจกรรมวันนี้เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้ความรู้ความสามารถร่วมกันในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม