สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี “ชัยภูมิ เขต 2 มหาสมปอง กรุงไทย คัพ” ครั้งที่ 1

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแดงสว่าง นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี “ชัยภูมิ เขต 2 มหาสมปอง กรุงไทย คัพ” ครั้งที่ 1 โดยมี นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงาน และมี นายโกเศศ สร้อยคำ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาภูเขียว พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผู้บริหารสถานศึกษา, บุคลากรในสังกัด,ครูผู้ฝึกสอน และนักกีฬา กว่า 1,000 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธิปิด และรับชมการแสดง “คีตะมวยไทย” ของนักเรียนโรงเรียนเนรมิตศึกษา

นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า “กีฬา” เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในการพัฒนาเด็กนักเรียนในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ การใช้ชีวิตในสังคมและการบริหารอารมณ์ ฟุตบอลถือเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่มีผู้นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้จัดโครงการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี “ชัยภูมิ เขต 2 มหาสมปอง กรุงไทย คัพ” ครั้งที่ 1 ขึ้น ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 250,000 บาท

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการเล่นกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และสร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับเขต โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ ทีมเกษตรสมบูรณ์ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ทีมแก้งคร้อ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ทีมแก้งคร้อ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ทีมภูเขียว 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ทีมเกษตรสมบูรณ์ 3 ได้รับรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัล