ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง โรงเรียนบ้านยางเอน และโรงเรียนบ้านสีระมัน อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เพื่อติดตามนโยบายการบริหารงาน โดยเฉพาะนโยบายในการจัดระบบความปลอดภัยในโรงเรียน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาในการบริหารจัดการ และให้กำลังใจผู้บริหารและครูในการปฏิบัติงาน