รองเลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมลักซ์ บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี จัดโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนหรือผลการเรียนรู้จากรูปแบบการศึกษาในระบบการ ศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะ การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาจากศูนย์การเรียน หรือการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ สามารถนำผลการเรียน ผลการฝึกทักษะ หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาขอรับการประเมินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมาเรียนซ้ำ หรือมาเรียนใหม่ตั้งแต่ต้น ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางไว้

ภาพ /ข่าว : ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย