สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน โดยมี  นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ วัดอภิสิทธิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์