สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ นางสาววัลลภา รักษ์สังข์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวฮุสนา เงินเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” จำนวน ๕ ภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ เมษายน – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยภาคกลางจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่องการดำเนินงานโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี