สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ไหว้พระรับพร ต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสโรชินี โอชโร  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มห/น่วย และบุคลากรในสำนักงาน ได้ร่วมกันทำบุญไหว้พระรับพร ต้อนรับปีใหม่  โดยในช่วงเช้าได้ไปกราบนมัสการ พระราชปัญญา  วิสารัท (หลวงปู่เหลือง ฉน̣ทาคโม) ที่วัดกระดึงทอง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ กราบนมัสการ พระราชพิศาลสุธี (หลวงปู่อาจ อาวุธปัญโญ) ที่วัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งชาวบุรีรัมย์นับถือศรัทธาและประชาชนมากราบไหว้ในโอกาสต่างๆ ซึ่งชาวบุรีรัมย์นับถือศรัทธาและมีประชาชนมากราบไหว้ในโอกาสต่างๆ  พร้อมไหว้ศาลพระภูมิประจำสำนักงาน บ้านพักข้าราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรภายในสำนักงานก่อนการปฏิบัติงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒