สพม.เชียงใหม่ แสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งย้าย

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดีกับ นางวนิดา อุประกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.เชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมี นายธงชัย จันแย้ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1