สพม.34 เตรียมความพร้อมเปิดงานลานกีฬาเพื่อประชาชน ระดับภาคเหนือ

วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ฝ่ายบริหารโรงเรียนสันกำแพง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการดำเนินงานเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน ในวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น โดยได้รับเกียรติจาก.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่