โครงการพุทธบุตรีวิถีชีน้อย

วันที่ 25 มีนาคม – 8 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3 ได้จัดโครงการพุทธบุตรีวิถีชีน้อย โดยได้ความอนุเคราะห์จากอาศรมคุรุพลังบุญ เพื่อสร้างศาสนทายาทไว้ในศาสนา โดยแม่ชีน้อยจะได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรของการกิน อยู่ ดู ฟัง อย่างถูกต้องเหมาะสม และฝึกวินัยด้วยการดูแลตนเองการจัดการเวลาตลอด 15 วัน ภายใต้การดูแลด้วยเมตตาธรรมจากคณะพระอาจารย์และแม่ชีพี่เลี้ยง

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EPp9rieLWmI&feature=youtu.be