เด็กชายธนวัฒน์​ สุขขวัญ​ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ O-NET​ ภาษาอังกฤษ​ คะแนนเต็ม​ 100

เด็กชายธนวัฒน์​  สุขขวัญ​  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 6​ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)​ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​(สพป.)​ สุโขทัย​ เขต​ 2​ ซึ่งบริหารโรงเรียนโดย​ นายสาธิต​  มากมี​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ สอบได้คะแนนเต็ม​ 100​ คะแนน​ ของกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ​ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน​ (O-NET)​ ประจำปีการศึกษา​ 2563…