โรงเรียนอนุบาลกระบี่ มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกระบี่

เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายสุเทพ  เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกระบี่   มอบเงินที่คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ครอบครัวและทีมงานโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ร่วมกันบริจาค  จำนวน  37,500 บาทให้กับโรงพยาบาลกระบี่  เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ โดยมีนายแพทย์สัญญา  สุระ  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  (พรส.) โรงพยาบาลกระบี่ พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ