สพป.ระยอง เขต ๒ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)  วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนและการคมนาคม มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีพื้นที่ที่เหมาะสมเอื้อต่อการรองรับนักเรียนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ( ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)  วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ คัดเลือกโรงเรียนในเขตอำเภอเขาชะเมา ๔ ตำบล โดยมีนายณัฏฐพงศ์    สุขวิสิฏฐ์ นายอำเภอเขาชะเมา เป็นประธาน  วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภาคเช้า คัดเลือกโรงเรียนในเขตอำเภอแกลง ๑๕ ตำบล  โดยมีนายสุรชัย  ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธาน  วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภาคบ่าย คัดเลือกโรงเรียนในเขตอำเภอวังจันทร์ ๔ ตำบล  โดยมีนายภิรมย์  ชุมนุม นายอำเภอวังจันทร์ เป็นประธาน  รวมโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ สพป.ระยอง เขต ๒ จำนวน ๒๓ โรงเรียน ใน ๒๓ ตำบล