++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมทีมบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่1/2562 +++

^^^  วันนี้  เวลา 10.00 น.  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมทีมบริหารของสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่1/2562    โดยดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานและรับทราบนโยบาย   ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1  ++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน