สพป.กระบี่ ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อสรุปงานแต่ละกลุ่ม ไตรมาสที่ 4

วันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ผู้อำนวยการ ทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  เพื่อสรุปงานของแต่ละกลุ่มประจำไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561  รวมถึงรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการทำงานของกลุ่มต่างๆ ด้วย